Ejerlauget

Kornblomstvej
 

 

Arbejdsbeskrivelse for Ejerlaugets områder

Følgende opgaver har 1. prioritet:

  •       Renovation

  •        Renholdelse af vej, fortove og stier - herunder også snerydning

  •       Renholdelse af beplantede områder

  •       Græsslåning

  •       Pleje af buske og træer

  Følgende opgaver har 2. prioritet:

  •        Renholdelse af kælderarealer

  •        Vedligeholdelse af maskinpark

  •        Lampeeftersyn  (såfremt dette ønskes af ejerforeningen)

  

Andre forefaldne opgaver iflg. særskilte aftaler med den enkelte ejerforening.

 Alle opgaver skal udføres indenfor aftalte fordelingstal for ejerforeningen.

 Ønsker en ejerforening udført  arbejde der falder unden for ovennævnte - så som rydning af beplantede arealer, beskæring af store træer - skal de henvises til forretningsudvalget.

  

 

Aalborg den 13. juni 2000

  

Forretningsudvalget